DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Naše společnost HELPING HOME, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které získalo na zdravotním odboru Krajského úřadu Zlínského kraje registraci k poskytování komplexní péče o pacienta ve vlastním domácím prostředí. Cílem naší domácí zdravotní péče je udržení a podpora zdraví, rozvoj a udržení soběstačnosti, prevence zdraví.

AKADEMIE HELPING HOME

  • Jsme vzdělávací agentura s více než desetiletou praxí
  • Nabízíme kurzy pro širokou veřejnost formou seminářů s tématy ošetřovatelství, psychologie a zdravý životní styl
  • Nabízíme akreditované kurzy MPSV pro pomáhající profesionály, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
  • Jsme registrované lektorky v systému Akris MPSV a působíme po celé České republice

HELPING HOME s.r.o.
Šedesátá 7015, Zlín 760 01
(budova č. 64/1 areál Svit)

Ochrana osobních údajů