VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

Zkušení lektoři jsou tu k poskytování podpory vzdělávání pro seniory, pomáhají jim čelit intelektuálním výzvám spojeným se stárnutím. Nabízíme prostor pro rozvoj dovedností, prohlubování znalostí a aktivní účast v rámci vzdělávacích programů, s důrazem na překonávání překážek a adaptaci na nové technologie.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Kvalifikovaní poradci jsou k dispozici k poskytování psychologické podpory, která vám pomůže čelit emocionálním a psychologickým výzvám spojeným se stárnutím. Nabízíme prostor pro sdílení emocí, zvládání ztrát, překonávání osamělosti, úzkosti nebo depresivních stavů.

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Naše společnost HELPING HOME, s.r.o. je nestátní zdravotnická služba, která získala na zdravotním odboru Krajského úřadu Zlínského kraje registraci k poskytování komplexní péče o pacienta ve vlastním domácím prostředí. Cílem naší domácí zdravotní péče je udržení a podpora zdraví, rozvoj a udržení soběstačnosti, prevence zdraví.

AKADEMIE HELPING HOME

  • Jsme vzdělávací agentura s více než patnáctiletou praxí
  • Nabízíme kurzy pro širokou veřejnost formou seminářů s tématy ošetřovatelství, psychologie a zdravý životní styl
  • Dále nabízíme akreditované kurzy MPSV pro pomáhající profesionály, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách
  • Jsme registrovaní v systému Akris MPSV a působíme po celé České republice

HELPING HOME s.r.o.
Jetelová 598, Zlín 763 14

Ochrana osobních údajů