Domácí zdravotní péče

Poskytujeme komplexní péči o pacienta ve vlastním domácím prostředí, působíme ve Zlíně a blízkém okolí.

Cílem naší domácí péče je udržení a podpora zdraví, rozvoj a udržení soběstačnosti, prevence zdraví.

OD MYŠLENEK K REALIZACI

Náhoda tomu chtěla, i když na náhody nevěříme, potkaly jsme se ve stejném kabinetě jako učitelky odborných předmětů na střední škole, která se věnuje vzděláváním budoucích zdravotníků.

Obě dvě jsme nejen učitelky, lektorky, ale především zdravotní sestry. Vídáme kolem sebe nemocné i jejich rodiny často v komplikovaných životních situacích, kdy péče o nemocného může být přesunutá do domácího prostředí, avšak rodiny nejsou na to ještě zcela připraveny, lépe řečeno seznámeny s možnostmi, které mohou péči o nemocného doma usnadnit.

Myšlenka, jak pomoci rodinám s péčí o jejich blízké v domácím prostředí byla na světě, a začalo neúprosné rozkrývání legislativy a zařizování. Absolvovaly jsme stáže, vzdělávaly se na odborných kongresech, vybíraly spolupracující firmy a posléze i vhodné a skvělé ošetřovatele k našim pacientům.

Výsledkem téměř ročního běhání, zařizování a zjišťování je naše prvorozené dítě se jménem HELPING HOME s.r.o.

Jsme jiní. Naší hlavní zásadou je vysoce kvalitní ošetřovatelská péče, odborně vyškolený personál, individuální přístup ke každému klientovi a péče o celou rodinu klienta, neboť každá nemoc, nemohoucnost je součástí celé rodiny. Věnujeme se vzdělávání a podpoře všech zainteresovaných v péči o svého blízkého.

Jsme tady pro Vás.

NÁŠ LUKÁŠEK A JEHO MOTTO

Vracely jsme se z odborného kongresu v Praze a na hlavním nádraží si zkrátily dobu čekání na vlak v odpočívárně určené pro cestující pendolina. Naší debatu vyrušil krátký pohled, kdy do čekárny vstoupil pracovník ČD a vedl velmi příjemného nevidomého mladého muže.

Usadil ho kousek od nás. Byl velice milý a slovo s kávou dalo slovo a my jsme zjistily, že je to Lukášek. Vyprávěl nám svůj příběh, jak v novorozeneckém období přišel o zrak a prozradil krásné motto: „Laskavý dotek“.

S jeho svolením jsme si tento překrásný „Laskavý dotek“ propůjčily pro naši firmu, neboť vystihuje přesně souznění s naší filozofií. Lukáškovi moc děkujeme a těšíme se, až přijede za námi do Zlína. Ještě prozradíme, že si v batohu vozí s sebou malý kávovar a připravuje úžasnou kávu – je totiž barista.

Mgr. Kateřina Drábková odešla z Helping Home, s.r.o.

Milí přátelé, kolegyňka Mgr. Kateřina Drábková se stala maminkou a rozhodla se plně věnovat mateřství, proto Helping Home,s.r.o., opustila.

Přeji Katce i chlapečkovi hodně zdraví a vzájemné lásky a děkuji za společnou a vzájemnou spolupráci.