Nabízené služby

 • Příprava a dohled nad užíváním léků
 • Sledování fyziologických funkcí
 • Komplexní péče o ležícího pacienta
 • Prevence dekubitů a proleženin
 • Péče o rány
 • Péče o žaludeční sondy, tracheostomie, močové katetry
 • Péče o diabetiky, zaučování aplikace inzulínu, používání glukometru
 • Péče o onkologické pacienty
 • Péče o pacienty v terminálním stádiu nemoci
 • Výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře
 • Rehabilitace pacienta
 • Aktivizační činnosti s pacientem
 • Kontakt se sociálním prostředím