O nás

Mgr. Stanislava Gabriel, MBA

Ve zdravotnictví se nepřetržitě pohybuji od svých patnácti let a nedovedu si vůbec představit, že bych pracovala v jiné profesní oblasti.

Po studiu na střední zdravotnické škole, kde jsem získala základní zdravotnické vzdělání, jsem si postupně zvyšovala i prohlubovala svoji kvalifikaci v oborech gynekologie, vnitřní lékařství, ale také studiem vysoké školy v oborech vzdělávání dospělých a psychologie. Samozřejmostí je absolvování odborných kurzů, seminářů, kongresů či odborných sympozií, neboť lékařská a ošetřovatelská péče se nezadržitelně ubírá mílovými kroky dopředu. Jsem členem České resuscitační rady a Svazu pacientů.

Pacienti pro mne znamenají rovnocenného partnera a společně s jeho příbuznými vytváříme tým, jehož hlavním cílem je spokojenost celé rodiny v rámci možností pacientova onemocnění.

Mgr. Kateřina Drábková

Ve zdravotně-sociální oblasti působím od samého počátku své profesní kariéry. Volbou budoucího povolání jsem směřovala do zdravotnictví a sociální péče. Proto jsem vystudovala střední zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra. Poté jsem pokračovala studiem na pedagogické fakultě oborem Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy.

Mám pracovní zkušenosti ze zdravotnického i sociálního zařízení. V průběhu své profesní činnosti jsem se také podílela na vzdělávání zdravotnického asistenta, ošetřovatele a pracovníka sociální péče. Svou kvalifikaci si samozřejmě soustavně prohlubuji, neboť zdravotnictví se neustále vyvíjí kupředu. Potřebu vzdělávat se v této oblasti považuji za nezbytnou, proto se také účastním odborných seminářů, kurzů a kongresů. Jsem členem České resuscitační rady. Mimo jiné mám odbornou specializaci v oboru Sestra pro intenzivní péči. V současné době i nadále působím jako všeobecná sestra na jednotce intenzivní resuscitační péče.

S nemocnými lidmi jsem v každodenním kontaktu, a proto si uvědomuji potřebu jejich podpory a pomoci, kterou je nutné poskytovat nejen jim, ale ve stejné míře i jejich rodině.