O mně

Mgr. Stanislava Gabriel Waldštejn, MBA

Vzdělání:
UJAK Praha – Vzdělávání dospělých Bc.
UJAK Praha – Andragogika Mgr.
Business Institut Praha – Řízení lidských zdrojů MBA
Střední zdravotnická škola

Akreditované kurzy a certifikáty:

Roční výcvik: Systematická poradenská a oborová psychologie
Roční absolvování programu: Psycholog, MPU Praha
Výcvik: Systemické supervize a koučování – 500 hodin, Psychoterapeutická klinika Praha
Základní kurz bazální stimulace
Onkologie v primární péči
Výcvik kouče, mentora v oblasti psychosomatiky
Výcvik Poradenská psychologie
Výcvik Terapeuta v Psycho-Energetické Trasformace
Základní kurz bazální stimulace

Účast na odborných konferencích:
IX. celostátní konference paliativní medicíny
X. celostátní konference paliativní medicíny
VII. odborné sympozium Resuscitace 2017
VIII. odborné sympozium Resuscitace 2018
Historický VII. vědecký česko-slovenský kongres Bazální stimulace
Česká konference o stresu a vyhoření – INSTITUT PSYCHOLOGIE, s.r.o.

Členství:
Česká resuscitační rada
Svaz pacientů

Ve zdravotnictví se nepřetržitě pohybuji od svých patnácti let a nedovedu si vůbec představit, že bych pracovala v jiné profesní oblasti.

Po studiu na střední zdravotnické škole, kde jsem získala základní zdravotnické vzdělání, jsem si postupně zvyšovala i prohlubovala svoji kvalifikaci v oborech gynekologie, vnitřní lékařství, ale také studiem vysoké školy v oborech vzdělávání dospělých a psychologie. Samozřejmostí je absolvování odborných kurzů, seminářů, kongresů či odborných sympozií, neboť lékařská a ošetřovatelská péče se nezadržitelně ubírá mílovými kroky dopředu. Jsem členem České resuscitační rady a Svazu pacientů.

Pacienti pro mne znamenají rovnocenného partnera a společně s jeho příbuznými vytváříme tým, jehož hlavním cílem je spokojenost celé rodiny v rámci možností pacientova onemocnění.