O mně

Mgr. Stanislava Gabriel, MBA

Ve zdravotnictví se nepřetržitě pohybuji od svých patnácti let a nedovedu si vůbec představit, že bych pracovala v jiné profesní oblasti.

Po studiu na střední zdravotnické škole, kde jsem získala základní zdravotnické vzdělání, jsem si postupně zvyšovala i prohlubovala svoji kvalifikaci v oborech gynekologie, vnitřní lékařství, ale také studiem vysoké školy v oborech vzdělávání dospělých a psychologie. Samozřejmostí je absolvování odborných kurzů, seminářů, kongresů či odborných sympozií, neboť lékařská a ošetřovatelská péče se nezadržitelně ubírá mílovými kroky dopředu. Jsem členem České resuscitační rady a Svazu pacientů.

Pacienti pro mne znamenají rovnocenného partnera a společně s jeho příbuznými vytváříme tým, jehož hlavním cílem je spokojenost celé rodiny v rámci možností pacientova onemocnění.

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

Provádíme ANTIGENNÍ TESTY jako mobilní odběrový tým registrovaný u MZČR.
Přijedeme po dohodě přímo na pracoviště nebo do rodin klientů.


Přijďte si k nám načerpat imunitu

Aplikujeme infuzně vitamín C

Mnohonásobně vyšší účinky než tabletka
Aplikace je jednoduchá, za hodinu odcházíte