Kdo jsme

Naše společnost HELPING HOME s.r.o. je nestátní zdravotnická služba, která získala na zdravotním odboru Krajského úřadu Zlínského kraje registraci k poskytování komplexní péče o pacienta ve vlastním domácím prostředí.

Domácí péči a pomoc doma poskytujeme klientům od 18 let. Naše péče je určena seniorům, osobám s chronickým onemocněním a osobám se zdravotním postižením.

Cílem naší domácí zdravotní péče je udržení a podpora zdraví, rozvoj a udržení soběstačnosti, prevence zdraví.

Plníme pacientům na konci života přání zemřít doma mezi svými blízkými, kde jsou rádi a kde mají pocit bezpečí.

Nabízíme rodinám komplexní péči o blízkého a pomoc  doma v době nepřítomnosti rodiny, kdy mají své pracovní povinnosti nebo jen potřebují svůj odpočinek

Věnujeme se vzdělávání rodin pacientů i široké veřejnosti, kteří se zajímají o vytváření vhodného a příjemného prostředí pro svého blízkého doma

Poskytujeme psychologické poradenství

Pro vaše děti vytváříme kreativní kurzy zaměřené na zdraví, péči o své blízké formou zábavy a hry.

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

Provádíme ANTIGENNÍ TESTY jako mobilní odběrový tým registrovaný u MZČR.
Přijedeme po dohodě přímo na pracoviště nebo do rodin klientů.


Přijďte si k nám načerpat imunitu

Aplikujeme infuzně vitamín C

Mnohonásobně vyšší účinky než tabletka
Aplikace je jednoduchá, za hodinu odcházíte