O NÁS

Vzdělání, akreditace a kurzy, účast na odborných konferencích

Mgr. Stanislava Gabriel, MBA

Jsem andragog, kouč, supervizor, lektor a zdravotní sestra.

Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu, posléze magisterský program Andragogika, který má základní pilíře v psychologii dospělých.

Dále manažerský program MBA – Řízení lidských zdrojů, který zahrnuje celou řadu postupů a různých metod pro řízení lidí na podkladě psychologie, sociální psychologie a sociologie.

Vzdělání v oblasti psychologie dospělých jsem si ještě doplnila ročním absolvováním výcviku Systematické poradenské a oborové psychologie, psychoterapie a následně další rok v oboru Psycholog na vysoké škole v Praze.

V současné době jsem frekventantka pětisethodinového výcviku Systemické supervize a koučování v Institutu supervize a koučování HERMÉS Praha. V lednu mě čeká další specializační výcvik koučování a využití emočních rovnic v praxi.

V rámci dalšího profesního rozvoje jsem absolvovala a nadále absolvuji řadu odborných kurzů a seminářů, které se týkají psychologie a zdravého životního stylu.

V oblasti lektorování mám více než desetiletou praxi. Edukuji pracovníky v pomáhajících profesích, pěstounské rodiny i veřejnost v kurzech, které máme uvedené v nabídce.

Vzdělávám také pracovníky managementu, a to především v manažerské komunikaci, v oblasti pracovní spokojenosti, prevence šikany na pracovišti, work – life balance

Některé moje příspěvky týkající se tématu osobního rozvoje můžete najít na www.zenysro.cz

Kdy mě vyhledat jako kouče:

  • Nic nestíhám
  • Jsem ve stresu
  • Vůbec se mi nedaří
  • Nemám štěstí
  • Mám problém ve vztahu

S pomocí koučovacích otázek, vedením rozhovoru a dalších technik Vám pomůžu uvědomit si, co Vám v životě schází, co Vám vadí a jak nastartovat změny ve svém životě. Koučink je rozvojový nástroj a maximalizuje výkon co v nejkratší možné době, nezaobírá se minulostí a toho proč daný problém vznikl. Nebudu Vám radit, budu Vás provázet v hledání vlastní cesty, uvědomit si svoji vlastní hodnotu a plnit si své sny a cíle.

Koučování také nabízím jako formu bonusových programů firmám v oblasti péče o své zaměstnance. 

Supervize:

Nabízím profesionální supervizní služby pomáhajícím profesionálům v sociální i zdravotní oblasti, ve školství.

Supervize je společná konzultační aktivita, která probíhá v předem domluveném chráněném prostoru, zaměřenou na podporu, rozvoj reflexe a sebereflexe supervidovaného. Výsledek je pak ujasnění si reálných možností a zpracování situace.

 

Mgr. Stanislava Gabriel, MBA

Tel: +420 606 580 688
stana.gabrielova@seznam.cz

pracovní profil – koučink a supervize

Mgr. Kateřina Drábková

Ve zdravotně-sociální oblasti působím od samého počátku své profesní kariéry. Volbou budoucího povolání jsem směřovala do zdravotnictví a sociální péče. Proto jsem vystudovala střední zdravotnickou školu, obor všeobecná sestra. Poté jsem pokračovala studiem na pedagogické fakultě oborem Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy.

Mám pracovní zkušenosti ze zdravotnického i sociálního zařízení. V průběhu své profesní činnosti jsem se také podílela na vzdělávání zdravotnického asistenta, ošetřovatele a pracovníka sociální péče. Svou kvalifikaci si samozřejmě soustavně prohlubuji, neboť zdravotnictví se neustále vyvíjí kupředu. Potřebu vzdělávat se v této oblasti považuji za nezbytnou, proto se také účastním odborných seminářů, kurzů a kongresů. Jsem členem České resuscitační rady. Mimo jiné mám odbornou specializaci v oboru Sestra pro intenzivní péči. V současné době i nadále působím jako všeobecná sestra na jednotce intenzivní resuscitační péče.

S nemocnými lidmi jsem v každodenním kontaktu, a proto si uvědomuji potřebu jejich podpory a pomoci, kterou je nutné poskytovat nejen jim, ale ve stejné míře i jejich rodině.

 

Mgr. Kateřina Drábková

Tel: +420 608 838 741
katka.drabkova@centrum.cz

soukromý profil

Napiště nám, Vaše dotazy rády zodpovíme