VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

KURZY A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Seniorské vzdělávání pro osobní rozvoj

Časová dotace kurzů jsou 3 – 4 hodiny

Tvoření ozdravené mandaly s jejími pozitivními účinky pro tělo i duši

Pro účastníky tohoto kurzu je podstatná sociální interakce neboť výtvarné tvoření a současně setkávání se s ostatními umožňuje sdílení svých pocitů i životních zkušeností. Aktivity spojené s vytvářením napomáhají k rozvoji i podpoře jemné motoriky a zároveň posilují oblast duševní ve verbální i neverbální komunikaci.

Senioři si budou vytvářet svoje vlastní mandaly na připravené plátěné tašky

Cílem kurzu je setkání, komunikace a výtvarné vyjádření svých pocitů s následným citlivým ukotvením v daném tématu. Kurz je nastavený jako tvořivý a zároveň vzdělávací pro cílovou skupinu senioři.

Umění snít a plnit si přání i v seniorském věku

Účastníci kurzu nejdříve pracují v představách se svými sny a přáními, které by chtěli v brzké budoucnosti uskutečnit. Posléze vytvářejí svoje „Nástěnky snů“ přičemž jsou lektorem předkládány otázky, které účastníky motivují k zamyšlení a po té k realizaci vytvoření svého vidění snů v podobě výtvarného ztvárnění.

Cílem kurzu je prevence seniorské deprese aneb v důchodovém věku sny a přání nekončí.

To přináší sounáležitost a vnímání vlastní pozitivní reality.

Tento rok se všechno povede

Kurz je veden v odborném tématu do blízké budoucnosti seniora. Zaměřuje se na reálné plány a možnosti na celý jeden rok.

Pracuje se s výtvarnou technikou kreslení a vkládání plánů do předem připravené šablony.

Účastníci se zaměří na reálné cíle, co mohou ovlivnit a co mohou zažít nebo změnit.

Cílem je podpora vlastní reálné identity a udržení zdravého nadhledu nad vlastním životem. Tyto činnosti pomáhají udržovat a stimulovat mysl a zároveň působí jako aktivní prevence proti kognitivnímu úpadku.

Vzdělávání pro seniory

Diagnostika a život s demencí

Seznámíme se s nejčastějšími typy demence včetně Alzheimerovy choroby, jejich vznik a příčiny. Poukážeme na prevenci snižování kognitivních funkcí, možnosti testování demencí či testování depresivních a úzkostných nálad. Naučíme se jak správnými metodami co nejdéle udržet svoji soběstačnost a radost ze života i v pozdním věku.

Základy první pomoci

V semináři prozradíme zábavnou formou poskytování první pomoc pro kohokoliv ve svém okolí. Kurz je zaměřen pro seniory a jejich nejčastější zdravotní komplikace vyžadující neodkladnou léčbu.

Zdravá výživa pro dospělé a seniory

Objasníme si základy zdravého životního stylu i ve výživě. Zaměříme se na výživu v seniorském věku. Seznámíme se specifiky podávání stravy u seniorů s přihlédnutím na jejich zdravotní stav a možnosti stravování.

Sexuologie napříč věkem

Sexuologie provází člověka až do pozdního seniorského věku. Objasníme možné příčiny problémů v této oblasti.
Zaměříme se i na nejčastější neduhy u mužů a u žen. Seznámíme se s alternativními možnostmi pomoci v této oblasti.

Život se stářím

Poodhalíme stáří a nemoce i emoce s tím spojené. Poskytneme praktické rady rodinným příslušníkům jak nejlépe zvládnout toto období, které vždy ovlivňuje celou rodinu

Veselé seniorské vrásky

Seminář pro seniory jak být zdravý a spokojený

Co budeme probírat?

Pravidelná fyzická aktivita

Cvičení podporuje svalovou sílu, kloubní pružnost a celkové udržení zdraví. Může to být chůze, plavání, jóga, fitness

Vyvážená strava

Strava bohatá na vitamíny, vlákninu, bílkoviny je důležitá pro udržení optimálního zdraví. Dbát na dostatečný příjem vápníku pro pevnost kostí i dostatek tekutin.

Duševní stimulace

Udržovat mysl aktivním prostřednictvím čtení, řešení hádanek, učení nových dovedností nebo účasti na vzdělávacích aktivitách

Prevence pádů

Zajištění bezpečného prostředí a v případě potřeby používání kompenzačních pomůcek se správným výběrem a nastavením. Tím předcházíme riziko pádů.

Pravidelné lékařské kontroly, preventivní prohlídky

Sledování zdravotního stavu pomohou případně včas odhalit potencionální problémy v raném stádiu

Sociální interakce

Udržujme aktivní sociální život, protože pozitivně ovlivňuje duševní a emocionální pohodu

Tyto prvky mohou společně přispět k celkovému zdraví a pohodě seniorů.

Napiště nám, Vaše dotazy rády zodpovíme